tren 0 (505) 137 44 44 drborakoc@hotmail.com Mecidiyeköy, Honeycomb Business Center, Atakan Sk. No:7 Kat:6 D:22, Şişli/İstanbul
tren 0 (505) 137 44 44 drborakoc@hotmail.com Mecidiyeköy, Honeycomb Business Center, Atakan Sk. No:7 Kat:6 D:22, Şişli/İstanbul

Loop Bipartisyon (SASİ)

Obezite ve diyabetin dünyayı tehdit eden en önemli sağlık sorunu olduğu gerçeği obezite ve metabolik cerrahi ameliyatlarında yeniliklerin önünü açmıştır. Mide-Barsaklarda üretilen nöroendokrin hormonların (GLP-1, PYY, Ghrelin) keşfi ve doygunluk-tokluk-iştah mekanizmaları üzerindeki etkilerinin anlaşılmasıyla ameliyat stratejilerinde barsakların da kullandığı yöntemler daha popüler olmuştur. Yeni yöntemler mekanik kısıtlama ve emilim bozukluğu yaratmaktan öte nöroendokrin etkilerin kullanılmasını amaçlamaktadır.

Metabolik cerrahi yöntemlerinin en eskisi ve yaklaşık 40 yıldır uygulanan duodenal switch ameliyatına benzer fakat onikiparmak barsağın kapatılmadığı bu nedenle emilim-vitamin  bozukluğunun daha az olduğu transit bipartisyon ameliyatının uzun dönem sonuçlarının duodenal switch ile benzer  olduğunun açıklanması noroendokrin etkili ameliyatların önünü açmıştır. İnce barsakların orta ve son kısmının yemeklerle daha önce karşılaşması tokluk-doygunluk hissinin hemen oluşmasını sağlayacaktır. Ana yolun kapatılmadığı bu yöntemlerde nöroendokrin etki maksimum olup emilim kusuru etkileri minimumdur. Midenin ya da barsağın bir kısmının direk bypass edildiği (rny gastrik bypass-mini gastrik bypass-duodenal switch-SADİ) ameliyat tiplerine kıyasla bu yöntemde glikozdan yoksun beslenme sağlanırsa vitamin açıklığı olmaz ya da çok az görülecektir.

İki grup bipartisyon ameliyatı mevcuttur; 1-transit bipartisyon 2-loop bipartisyon

Loop bipartisyon (tüp mide+bypass) ameliyatında klasik tüp mide yapılmakta ilave olarak midenin anatomik çıkışına dokunulmadan mideden ince barsağın ortasına ikinci bir geçiş yapılır. Genellikle bu bağlantı kalın barsağın başlangıç noktasından 250cm geriye ince barsağa uygulanır.  Bunun için bir parça kullanılmaz, hareketli olan barsak kalan midenin alt ucuna rahatlıkla getirilerek birleştirilir. Genelde yapılan geçişin çapı 2.5-3 cm arası yapılmalıdır. Bazı durumlarda hastanın fazla kilo verdiği ya da kilo veriminin yeterli olmadığı durumlarda yapılan açıklık boyutu değiştirilebilir. Açık kan şekeri≥126 nın üstünde olan ya da ileri derece direnci olan obez hastalarda iyi bir tercihtir.

Hem kısıtlayıcı etkisi hem de nöroendokrin etkisi ile özellikle karbonhidrat bağımlılarında tercih edilmektedir. İştah mekanizmasında etkili olduğu bilinen ve büyük çoğunluğu midenin fundus bölgesinden salgılanan Ghrelin hormonunun bu cerrahi türünde klasik sleeve gastrektomi’de olduğu gibi çıkarılması iştahta azalma yaratacaktır. Yine klasik sleeve gastrektomi’de olduğu gibi tıkanma sinyali hızlıca ve küçük miktarlarda alınacaktır. Tokluk hormonu GLP-1 ince barsağın orta kısmındadır ve yapılan bu bağlantı ile hızlıca üretilmekte ve beyne tokluk sinyali yemek alır almaz gönderilmektedir. Bu cerrahi yöntemde amaç emilim kusura yaratmak değil hormonal sistemi hızlıca aktive etmektir. Karbonhidrat alımında barsak hareketleri hızlanmakta ve ishal atakları olmaktadır. Barsakların ilk kısmı glikoz emiliminin daha sık olduğu bölümdür. Beynin emilmeden son kısma geçen şekeri barsaktan hızla uzaklaştırma çabası vücuttan barsak içine su çekimi ve oluşan ishal mekanizması ile olur. Bu durumu engellemenin tek yolu glikozu vücuda almamaktır. Bu cerrahi yöntemde diğer özellikli etki; yine ince barsağın orta ve son kısmından salgılanan PYY adlı hormanın hızlı aktivasyonu ile özellikle hayvansal yağlı gıdalara karşı ağızda tat değişikliği ve tiksinmedir. Çoğu hasta belirli bir süre gebelik benzeri semptomlardan şikayetçi olabilir. 

Bu bypass türünde midenin ana çıkışına dokunulmadığı için oniki parmak barsak ve midenin anatomisi bozulmayacaktır. Bu durum safra yollarının görüntülenmesinde ve tedavisinde altın standart olarak kullanılan ERCP nin uygulanabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu cerrahi yöntemin tekrar eski haline getirilmesi diğer bypass türlerine göre de çok daha basittir.