tr 0 (505) 137 44 44 drborakoc@hotmail.com Mecidiyeköy, Honeycomb Business Center, Atakan Sk. No:7 Kat:6 D:22, Şişli/İstanbul
tr 0 (505) 137 44 44 drborakoc@hotmail.com Mecidiyeköy, Honeycomb Business Center, Atakan Sk. No:7 Kat:6 D:22, Şişli/İstanbul

Obezite ve Metabolik Cerrahi’de Endoskopi

0

Obezite, gastroözofageal reflü hastalığı, erozif özofajit, hiatal herni (HH), Barrett’s özofagusu, özofagus adenokarsinomu, Helicobacter pylori enfeksiyonu gibi çeşitli sindirim sistemi hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür. Bu hastalıkların çoğu normal kilolu bireylere göre obez hastalarda 2-3 kat daha sık görülmektedir.

     Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği’nin yayınlanmış kılavuzları, özofagogastroduodenoskopinin (EGDS) tüm  obezite cerrahi prosedürleri için tavsiye edildiğini ve R&Y gastrik bypass hastaları için şiddetle önerildiğini belirtir.

      Endoskopi ucunda kamera ve ışık olan esnek bir alet yardımı ile sindirim sisteminin içerden görüntülenmesidir. Endoskopi hem tanı hem de tedavide kullanılan bir yöntemdir. İşlem sırasında yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağı incelenir. Endoskopik inceleme sonrası elde edilen bilgiler ameliyatın iptaline(nadir de olsa tümör ile karşılaşılabilir), ertelenmesine(ülser tespit edilmesi durumunda öncelikle tedavi edilmesi, sonrasında ameliyatın planlanması gerekir) veya ameliyat tekniğinin değiştirilmesine(örneğin yemek borusu alt ucunda iltihap olması, mide fıtığı olması ya da safranın mideye reflüsü olması durumunda) neden olabilir.

       Endoskopi işlemi, obezite cerrahisi sonrasında da hastanın var olan şikayetlerinin değerlendirilmesinde, ameliyat sonrası gelişen komplikasyonların yönetiminde ve kilo verme başarısızlığının değerlendirilmesinde uygulanabilir. Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler özellikle ameliyat sonrası ilk 6 aylık süreçte cerrahi işlem ile ilişkili olabileceği için endoskopik olarak değerlendirilmelidir. Ameliyat sonrası süreçte meydana gelen kanama, anastomoz kaçağı veya darlık gibi komplikasyonlarda yine endoskopi işleminden yararlanılmaktadır.

      İntragastrik balon uygulaması, intragastrik botulinum toksini A uygulaması ve Endoskopik sleeve gastroplasti(Endoskopik olarak mide duvarına atılan dikişler ile mide hacminin azaltılması) gibi kilo vermeye yönelik endoskopik bariatrik tedaviler de endoskopi yardımı ile yapılır.

       Endoskopi işlemi tecrübeli Genel Cerrahi uzmanı veya Gastroenteroloji uzmanı tarafından güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

        Endoskopi, sedasyon altında ya da kısa etkili anestezik ilaçlar yardımı ile genel anestezi altında yapılır. Genel anestezi altında yapılan işlem sırasında hasta hiçbir şekilde ağrı duymuyor ve işlemi hissetmiyor. İşlem süresi yapan kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 5 dakikadır.